Garapenerako lankidetzaren Euskal agentziaren web gunerako sarbidea irudia

Euskadi.eus

 

Bideoteka Irekia

 

 

Twitter

Facebook

Generoa eta sexu aniztasuna

 

Generoa GLEAren jardun estrategiakoaren ardatzetariko bat da. Genero eta garapen ikuspegia zentroan jartzen ditu emakumeen eta gizonen arteko botere-harreman asimetriko horiek sortzen eta erreproduzitzen dituzten egitura eta sistemen eraldaketa bultzatzen du. Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Plana 2018-2021 zenbait apustu egiten ditu:

1-Emakumeen ahalduntzearen inguruko jakintzan sakontzea eta zeharkako ikuspegia eta sektoriala aplikatzea.

2-Emakumea ahalduntzeko eta erakunde feministei laguntzeko ekimenak lehenestea.

3-Lankidetzan sexu-aniztasunaren ikuspegia eta genero-ikuspegia txertatzeko lanean aurre egitea.

4-GLEAn genero-zeharkakotasunaren estrategia sendotzea.

 

Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketarako prozesuetarako laguntzak

2019ko ebazpena

2019ko deialdia

 

Jardunaldiak eta argitalpenak

Garapenerako Estrategia Positiboen Jardunaldiak

Garapenerako GKEetan generoak dituen erresistentzien analisia

 

Euskadi, auzolana