Garapenerako lankidetzaren Euskal agentziaren web gunerako sarbidea irudia

Euskadi.eus

Hemen zaude:
  1. Hasiera
 

Bideoteka Irekia

 

 

Twitter

Facebook

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Kontseilu Errektorea

Kontseilu Errektorea Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren erabaki, administrazio eta kontroleko organo nagusia da.

a) Lehendakaritza agentziako lehendakariari egokituko zaio, edo lehendakariordeari haren ordez.

b) Lau kide, Eusko Jaurlaritzako beste sail eta erakunde batzuen ordezkari gisa, agentziaren antolaketa eta funtzionamenduko erregelamenduak ezartzen duenaren arabera.

c) Hiru kide, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren ordezkari gisa, kontseilu horrek bere alde soziala osatzen duten kideen artean aukeratuak.

d) Bi kide, Eusko Legebiltzarraren ordezkari gisa.

e) Idazkaritza agentziako zuzendariari egokituko zaio, eta hura ere Kontseilu Errektoreko eskubide osoko kide izango da.

Lehendakaria:

» Beatriz Artolazabal Albeniz andrea, Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailburua

Kontseilukideak:

» Jonan Fernández Erdozia jauna, Trantsizio Sozialeko eta 2030eko Agendako idazkari nagusia, Jaurlaritzako Lehendakaritzaren ordezkaria; ordezkoa: Iker Atxa Zaitegi jauna, Berrikuntza Sozialeko zuzendaria.

» Imanol Zuluaga Zamalloa jauna, Osasun Sailburuaren Kabineteko zuzendaria, Osasun Sailaren ordezkaria, osasun-arloko sail eskudunarena; ordezkoa: Nerea Urien Azpitarte Andrea, Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko sailburuordea.

» Bittor Oroz Izagirre jauna, Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako sailburuordea, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren ordezkaria, nekazaritza-arloko sail eskudunarena; ordezkoa, Jone Miren Fernández Landa andrea, Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria.

» Hernando Lacalle Edeso jauna, Ekonomia, Finantza eta Aurrekontuetako sailbururdea, Ekonomia eta Ogasun Sailaren ordezkaria, ogasun-arloko sail eskudunarena ; ordezkoa, Fernando Iturriaga Ancín jauna, Programa eta Ikasketen Aholkularia.

» Sofía Marroquín Guerrero andrea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren ordezkaria; ordezkoa: Iñigo Eguren Valera jauna.

» Josu Urrutia Beristain jauna, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren ordezkaria; ordezkoa, María del Mar Magallón Soneira andrea.

» Patricia Bárcena García andrea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren ordezkaria; ordezkoa, Elsa Fuente do Rosario andrea.

» Leixuri Arrizabalaga Arruza andrea, legebiltzarkidea, Eusko Legebiltzarraren ordezkaria; ordezkoa, Eva Juez Garmendia andrea.

» Oihana Etxebarrieta Legrand andrea, legebiltzarkidea, Eusko Legebiltzarraren ordezkaria; ordezkoa, Jasone Agirre Garitaonandia.

» Paul Ortega Etcheverry jauna, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren zuzendaria eta Kontseilu Errektorearen idazkaria.

Kontseilu Errektoreari honako eginkizun hauek egokituko zaizkio:

a) Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren jardueren plan orokorrak onartzea.

b) Laguntza eta diru-laguntza guztiei buruzko deialdiak onestea eta organo eskudunari proposatzea, bai eta laguntzok emateko oinarrizko irizpideak ere.

c) Agentziaren urteko aurrekontuaren aurreproiektua prestatzea.

d) Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren jardueren urteko memoria onartzea.

e) Aplikagarri zaizkion legezko baldintzen arabera, plantillen proposamena eta bere langileen ordainsariaraubidearen proposamena egitea. Proposamen hori, betiere, Gobernu Kontseiluak onartu beharko du.

f ) Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren antolaketa eta funtzionamenduko erregelamenduaren aldaketa proposatzea, Gobernu Kontseiluari helarazteko.

g) Gobernu Kontseiluaren onespena eskatzen duten beste erabaki-proposamen batzuk hari helarazteko proposatzea.

h) Agentziaren antolaketa eta funtzionamenduko erregelamenduak gomendatzen dion beste zernahi eginkizun.

i) Agentziako zuzendariaren izendapena eta kargugabetzea Eusko Jaurlaritzari proposatzea.

j) Agentziako zuzendariaren kudeaketa kontrolatzea eta zuzendariari eskatu beharreko erantzukizunak eskatzea.

k) Agentziaren jardunari jarraipena egitea, gainbegiratzea eta kontrolatzea.

l) Jardunari buruzko txosten bat eta kudeaketari buruz beharrezko iritzitako ohiz kanpoko txostenak onestea, haietan jasoz lortutako emaitzak eta antzemandako gabeziak.

m) Beste zenbait erakunde juridikotan parte hartzea baimentzea, haietan dagokien eskubidea erabiliz.

n) Alde biko zuzeneko lankidetza-hitzarmenak edo -ekintzak onestea.

ñ) Plangintzako orientabide nagusiak eta lau urteko eta urteko planak proposatzea, Jaurlaritzari bidaltzeko.

Euskadi, auzolana