Garapenerako lankidetzaren Euskal agentziaren web gunerako sarbidea irudia

Euskadi.eus

Hemen zaude:
  1. Hasiera
 

Bideoteka Irekia

 

 

Twitter

Facebook

Generoa eta garapena

Genero-ikuspegia GLEA-eLankidetzaren ekimenen zeharkako balioetako bat da. Generoa eta Garapena ikuspegia zentroan jartzen ditu emakumeen eta gizonen arteko botere-harreman asimetriko horiek sortzen eta erreproduzitzen dituzten egitura eta sistemen eraldaketa bultzatzen du. Generoa eta Garapena ikuspegi horretatik, GLEA-eLankidetzak genero-zeharkakotasunari eta emakumeen ahalduntzeari lotutako estrategia dual eta osagarria bultzatzen du.

Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Plana 2018-2021 zenbait apustu egiten ditu:

1.- Emakumeen ahalduntzearen inguruko jakintzan sakontzea eta zeharkako ikuspegia eta sektoriala aplikatzea.

2.- Emakumea ahalduntzeko eta erakunde feministei laguntzeko ekimenak lehenestea. Ekintza positiboak:

• Emandako funtsen % 20 gordeko da lehentasunezko helburu gisa emakumeen ahalduntzea duten ekimenetarako.

• Emandako funtsen % 10 gordeko da tokiko erakundea feminista den ekimenetarako. Erakunde feministak aliatu estrategikoak

3.- Lankidetzan sexu-aniztasunaren ikuspegia eta genero-ikuspegia txertatzeko lanean aurre egitea.

4.- GLEA-eLankidetzan genero-zeharkakotasunaren estrategia sendotzea, Genero-Ekitatearen Aldeko I. Plana landuz eta abiaraziz.

Gainera, genero-ekitatearen aldeko erakunde-aldaketako prozesuetan laguntzeko tresnaren aldeko apustua egiten jarraitzen dugu – GBA Dekretua-, eta genero ekitatearen aldeko plana, genero-politika eta/edo sexu jazarpenaren eta jazarpen sexistaren aurkako protokoloa duten erakundeen ekimenak positiboki baloratzen.

Euskadi, auzolana