Joan edukira Saltar a contenido

Arautegia

∗ 3/2024 LEGEA, otsailaren 15ekoa, Lankidetzarakoa eta Elkartasunerakoa (EHAA 44.zk., 2024ko otsailaren 29a)

∗ 5/2008 LEGEA, ekainaren 19koa, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu era arautzen duena (EHAA 131. zk., 2008ko uztailaren 10a)

∗ 95/2010 DEKRETUA, martxoaren 23koa, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren antolaketa eta funtzionamenduko erregelamendua onartzen duena (EHAA 65. zk., 2010eko apirilaren 9a)

∗ 310/2010 DEKRETUA, azaroaren 23koa; honen bidez, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren jarduerak abiaraztea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren baliabide pertsonalak eta materialak Agentzia horri atxikitzeko baldintzak arautzen dira (EHAA 236. zk., 2010eko abenduaren 10a)

∗ 117/2013 DEKRETUA, urtarrilaren 22koa, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendaria izendatzeko dena (EHAA 16.zk., 2013ko urtarrilaren 23a)

∗ 18/2020 DEKRETUA, irailaren 6koa, lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta sail bakoitzaren egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena (EHAA 176. zk., 2020ko irailaren 7a)

∗ 12/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 19koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena (EHAA 21.zk., 2021eko urtarrilaren 29a)