Garapenerako lankidetzaren Euskal agentziaren web gunerako sarbidea irudia

Euskadi.eus

 

Bideoteka Irekia

 

 

Twitter

Facebook

2019 urteko ekitaldiaren planifikaziorako dokumentuak

 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Kontseilu Errektoreak 2019 urteko ekitaldiaren planifikaziorako dokumentu nagusiak onartu ditu

Aurreko martxoaren 7ko saioan, beste akordioen artean, Urteko Plana, Diru-Laguntzen Plan Estrategikoa, urte honetan banatuko diren funtsak eta 2019ko deialdien egutegia onetsi ziren.

Urteko Planak 2019an aurrera eramango diren jardueren programa jasotzen du. Bi ataletan banatuta dago: batean, urte honetarako aurreikusten diren mugarri nagusiak agertzen dira eta bestean, azpimagarriak diren jarduera-ildoak eta kronograma.

Diru-Laguntzen Plan Estrategikoak eta urte honetan banatuko diren funtsek aurrekontuen aplikazioaren ildo nagusiak ezartzen dituzte. Lehenengoak 2019. urterako aurreikusiak dauden diru-laguntza lerroak zehazten ditu ( bai zuzenekoak eta baita lehia araubidean ematen diren diru-laguntzak ere). Bigarrenak, diru-laguntza lerro bakoitzean emango den zenbatekoa zehazten du, bai 2019an ordainduko den diru kopurua eta baita etorkizuneko konpromisoak konkretatuz ere.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak (GLEA) 46 milio euroko aurrekontua izango du aurten. Hauetatik, 32,4 milioi aurreko ekitaldietan hainbat urtetarako emandako diru-laguntzen konpromisoei aurre egiteko izango dira; eta 2,6 milioi GLEAren langileekin eta funtzionamenduarekin zerikusia duten gastuak ordaintzeko. Gainerako 11 milioiak 2019an emango diren diru-laguntzen lehenengo ordainketak egiteko izango dira. GLEAk kudeatzen dituen laguntza eta diru-laguntza gehienak jasotzen dituen araubidean zenbait urtetarako izaera duten ordainketak jasotzen dira eta horregatik, 2019 ekitaldian 38,4 milio euroko laguntzak eta diru-laguntzak eman ahalko dira.

Halaber, Kontseilu Errektoreak erakunde eskatzaile bakoitzak gehienez banatuko diren funtsen %7ra iritsi ahalko dela adostu zuen.

Azkenik, 2019ko deialdien egutegia  onartu zen. Azken honetan agertzen diren datak behin-behinekoak dira eta ondorioz, aldaketak izan ditzake izapide prozesuaren arabera.

Kontseilu Errektorea Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren erabaki, administrazio eta kontroleko organo nagusia da.

Euskadi, auzolana